24 april start het Learning Lab Lombok. Een platform dat de kennis van studenten koppelt aan initiatieven van wijkbewoners. Eerder werkte het Lab met succes in Overvecht.  Sam van Zandvoord is initiatiefnemer van het Learning Lab. Wij spraken met hem over dit bijzondere project. 

Sam vertelt dat het idee voor het Learning Lab ontstond op de universiteit bij de opleiding Bestuur- & Organisatiewetenschappen. Inmiddels zijn er studenten uit de meest uiteenlopende richtingen aangehaakt. Van rechten tot sociale geografie, ondernemingswetenschappenen filosofie. Het idee is dat de studenten samen met wijkbewoners lokale vraagstukken gaan aanpakken. Sam: ‘De studenten worden letterlijk midden in de wijk geplaatst en allemaal gekoppeld aan een sociale onderneming. Deze onderneming helpen zij met hun kennis vooruit.’

Overvecht

Vorig jaar heeft het learning lab eenzelfde programma gedraaid in Overvecht. ‘Een groot succes’, volgens Sam. ‘We hebben bestaande organisaties geholpen, zoals het theater Zimihc dat meer inkomsten wilde generen om zo minder afhankelijk te zijn van subsidies. Een ander succes was het project Oppasmoeders waarbij Marokkaanse moeders onderling oppas regelden, zodat ouders naar een taalcursus konden. Dat project hebben we helemaal vanaf de grond opgebouwd.’

Spannend

Sommige studenten vonden het in eerste instantie spannend om aan de slag te gaan in Overvecht, herinnert Sam zich. ‘De instructie de we gaven was: loop de wijk eens in. De eerste keer kwamen ze niet verder dan 100 meter, maar zes weken later stapten ze met gemak op iedereen af. Dat was een vaardigheid die ze nooit hadden geleerd als ze in de boeken of in de collegebanken waren gebleven.’ Iets wat ook mooi past bij de gedachte van het Learning Lab: wij leren met en van elkaar. Studenten, buurtbewoners en wijkinitiatieven.’

Locatie

‘Onze deur in Buurthuis Rosa (Malakkastraat 6) staat altijd open’, benadrukt Sam. ‘We willen er graag zijn voor de buurt en samenwerkingen aangaan. Bewoners/ initiatiefnemers kunnen dus altijd aansluiten om mee te denken en te leren.’

Welke wijkpartners doen mee aan het Learning Lab Lombok?

Er zijn vier wijkpartners in Lombok: Buurtblinkers, een initiatief dat kinderen met een taalachterstand helpt. Het Stadsklooster, een ontmoetingsplek voor wijkbewoners die verbinding en zingeving zoeken. Perron West, dat het Westplein weer tot leven wil wekken. En De Voorkamer, een plek waar vluchtelingen, statushouders en wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Meer informatie over het Learning Lab vind je op Facebook en Twitter.

Tekst: Rebecca Wolf