Lot van Hooijdonk, wijkwethouder voor Utrecht West, opent op vrijdag 8 maart een fototentoonstelling in Nieuw Engeland. In deze buurt zijn 100 historische foto’s verspreid: ze staan bij bewoners thuis voor het raam op de plek waar ze destijds zijn gemaakt.

De Utrechtse wijk Nieuw Engeland bestaat (ongeveer) 100 jaar. In 1911 werden de eerste bewoners geregistreerd, halverwege de jaren 30 werd de wijk voltooid. Wijkbewoner en historicus Eddy Habben Jansen schreef in 2016 het boekje Tussen spoor en pastoor, De geschiedenis van de Utrechtse wijk Nieuw Engeland. Foto’s uit dat boekje zijn nu te zien in de tentoonstelling, aangevuld met ander archiefmateriaal en foto’s die oud-bewoners deelden via Facebook.

Bilderdijkstraat

Nieuwbouwwijk

Nieuw Engeland is een van de eerste nieuwbouwwijken ten westen van de stad, langs de spoorlijn richting Gouda. Er wonen aanvankelijk veel katholieken. De enorme kerk aan het Schimmelplein symboliseerde de sterke Roomse oriëntatie, die ook in de tentoonstelling duidelijk naar voren komt. Vanaf de jaren zestig vestigden ‘gastarbeiders’, studenten en creatievelingen zich in de wijk.

H.J. Schimmelplein

Het hart van Nieuw Engeland is altijd het H.J. Schimmelplein geweest, dat eind vorige eeuw een ingrijpende renovatie heeft ondergaan. Bewoners organiseren hier allerlei activiteiten, zoals een muziekfestival, een rommelmarkt en een groot jaarlijks kinderfeest, het suikerspinfeest. Tot vreugde van de bewoners is er sinds een paar jaar ook een eetcafé met een terras gevestigd. Café Bij Bram heeft ook een aantal foto’s geadopteerd.

Schimmelplein 1957

Katholieke kerk

‘Wie de geschiedenis kent, kijkt met andere ogen naar zijn eigen buurt, bijvoorbeeld naar al die huizen waar vroeger winkels zaten’, zegt auteur Eddy Habben Jansen. ‘Jarenlang had de kerk hier veel invloed. Maar begin jaren negentig zamelden bewoners handtekeningen in om de leegstaande katholieke kerk te laten slopen. En nu hoor je mensen zeggen: wat zonde van die mooie kerk…’

In de vensterbank

De tentoonstelling is een initiatief van buurtbewoners, gefinancierd met een bijdrage uit het initiatievenfonds van de gemeente Utrecht. ‘Bewoners meldden zich enthousiast aan om een foto in hun vensterbank te zetten’, zegt bewoner Donald Suidman, die samen met Eddy Habben Jansen de 100 foto’s in de wijk heeft verspreid. ‘Sommige foto’s staan precies op de plek waar ze zijn gemaakt. Zoals die van de onderduikers op Hasebroekstraat 35 en de putjesschepper op de hoek van de Potgieterstraat.’